Wie ontmoet u?

  • Kerkelijk beheerders en bestuurders die de besluitvorming beïnvloeden of zelfs de eindbeslissing nemen bij de aanschaf van goederen of diensten.
  • Beheerders van kerken die besluiten over onderhoud, restauratie en herinrichting.
  • Bezoekers die op zoek zijn naar nieuwe leveranciers of producten die zij nog niet eerder afnamen.
  • Veel bezoekers komen samen met meerdere personen. Dit verhoogt de kans op een zorgvuldige inventarisering en afweging.
  • Bezoekers uit kerken die u op vrijwel geen enkele andere manier zo direct kunt bereiken.
  • Bezoekers die zelf zelden of nooit tijd en gelegenheid hebben leveranciers te bezoeken en vergelijken.