Stichting ERM

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratie. De voor deze richtlijnen ontwikkelde kennis draagt ERM uit met nieuwsbrieven, publicaties en kennisbijeenkomsten.

Adres: 
Postbus 420
2800 AK Gouda
Zuid-Holland
Email adres: 
secretariaat@stichtingERM.nl
Thema: 
Restauratie