Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland

SBKG-NN stelt zich primair ten doel alle kerkgemeenschappen en kerkeigenaren in Friesland, groningen, Drenthe en Noord-Holland [gebied boven Noordzeekanaal] te ontzorgen en ondersteunen bij alle vraagstukken die zij in de praktijk tegenkomen op het gebied van gebouwen, mensen, financiën wet-en regelgeving en organisatie.

Adres: 
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
Friesland
Email adres: 
info@sbkg-noordnederland.nl
Thema: 
Advies
Bestuur, archivering, advisering
Financieel, Verzekeringen