St. Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland

De SBKG Noord-Nederland stelt zich primair ten doel alle kerkgemeenschappen en overige kerkeigenaren in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en sinds het najaar 2016 ook Noord-Holland [het gebied boven het Noordzeekanaal] behulpzaam te zijn met het onderhouden, restaureren en beheren van hun gebouwen. Daarnaast biedt zij advies op het gebied van herbestemming, inpassen van nevenfuncties, verbouw, uitbreiding etc.

Adres: 
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
Friesland
Email adres: 
info@sbkg-noordnederland.nl
Thema: 
Herbestemming
Restauratie