Restauratie

Het thema 'Restauratie' is actueler voor kerken dan ooit tevoren. Kabinet Rutte III trekt gedurende de gehele regeerperiode € 325 miljoen extra uit voor restauratie van cultureel en religieus erfgoed. In juni 2018 kwam daar voor religieus erfgoed nog eens € 34 miljoen bij van minister Van Engelshoven.

Op 10 november 2018 ondertekent dezelfde minister van OCW iin de Nijmeegse Stevenskerk een samenwerkingsovereenkomst 'Nationale kerkenaanpak'. Daarin werken overheden, kerken en erfgoedorganisaties samen om de komen tot een landelijke aanpak van kerken. Dat betreft zowel volledige herbestemming als nevenbestemming en het stimuleren van multifunctioneel gebruik van monumentale kerkgebouwen.

Ondertussen zijn er ook vele kerkgebouwen die elke zondag nog vol in bedrijf zijn en waar wordt gerestaureerd, onderhoud wordt gepleegd of plannen worden gemaakt. In samenwerking met onafhankelijke organisaties en enkele deskundige restauratiebedrijven zal Kerkenbeurs een stevig en actueel programma neerzetten voor beheerders van monumentale kerkgebouwen.