Reinier van den Berg spreekt over duurzaamheid en rentmeesterschap

De bekende RTL-weerman Reinier van den Berg zal tijdens Kerkenbeurs Nederland 2022 een presentatie verzorgen met de titel 'Goed Rentmeesterschap. Dat is geloofwaardig!' 

Duurzame ambities en degelijke klimaatakkoorden, we komen het steeds vaker tegen. Of is het allemaal gerommel in de marge? Moeten we misschien juist veel radicalere keuzes maken voor een duurzame (en rechtvaardige!) samenleving?
Om draagvlak te krijgen voor een grondige hervorming van samenleving en economie, is een helder beeld op de problematiek onmisbaar. Wat is er nou eigenlijk precies aan de hand met dat klimaat? En wat te denken van het verlies aan soortenrijkdom van dieren en planten? De schepping zucht, dat is wel duidelijk!
Maar we kunnen er wat aan doen. Er zijn legio mogelijkheden om als individu, (kerkelijke) gemeente, bedrijf en landelijke overheid aan de slag te gaan met duurzaamheid. Zelf spreek ik liever van rentmeesterschap. Daarin klinkt de zorggedachte door. Zorg voor de schepping. Aandacht voor rechtvaardigheid. Rentmeesterschap, dat maakt geloofwaardig!

Datum: 18 mei 2022, 12.00 uur - Kerkenbeurs Nederland in Expo Houten

Bekijk hier het gehele programma van Kerkenbeurs Nederland 2022.

Foto: Carla Manten Fotografie