Presentatie 'Impact nieuwe privacywetgeving voor kerken'

Tijdens de Kerkenbeurs Noord en Zuid wordt een presentatie gehouden over de impact van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG gehandhaafd. Deze Europese Verordening heeft vèrstrekkende gevolgen op het gebied van verwerking van gegevens. Oók voor kerkbesturen zal deze Verordening van grote invloed zijn. In deze presentatie wordt u bijgepraat over de belangrijkste elementen van de AVG, en hoe deze van invloed zijn op uw bestuur. Na deze interactieve workshop weet u op hoofdlijnen wat u te wachten staat.

Kerkenbeurs Noord - zaterdag 24 maart - 13.30 uur

Kerkenbeurs Zuid - zaterdag 7 april - 13.50 uur