Politieke steun belangrijke impuls voor restauratie monumentale kerken

Al onder het vorige kabinet ontstond de opmerkelijke samenwerking tussen D66-leider Alexander Pechtold en Gert-Jan Seegers, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Samen streden zij voor het ontwikkelen van beleid dat gericht is op behoud van belangrijk religieus erfgoed. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is dat doorvertaald: Rutte III trekt € 325 miljoen uit voor behoud van cultureel erfgoed. In juni 2018 deed minister Van Engelshoven van cultuur daar nog € 34 miljoen bij, alleen al voor 2018.

Dit gunstige klimaat voor restauratie van o.a. monumentale kerken is een sterke stimulans voor beheerders van deze kerkgebouwen om lang gekoesterde plannen uit te voeren. Ook gemeentelijke overheden lijken sneller geneigd te investeren in religieus erfgoed. 

Voorgaande is voor Kerkenbeurs Nederland 2019 aanleiding om 'Restauratie' opnieuw sterk te belichten. Bedrijven uit de restauratiebranche met een stand op de beursvloer, kunnen altijd rekenen of ruime belangstelling vanuit de kerken. Tijdens Kerkenbeurs 2017 waren de presentatiesruimtes te klein tijdens onderwerpen over restauratie en beheer van kerkelijke monumenten.

Het voorlopige programma (met werktitels) voor beheerders van monumentale kerken ziet er als volgt uit:

Beheer van monumentale kerken

  1. Restauratie en multifunctionaliteit: Voorbereiding en plannen maken.
  2. Geschikt maken voor nevenfunctie: wat kan en mag er?
  3. Preventiebeleid: Dure reparaties voorkomen.
  4. Mogelijkheden voor energiebesparing.

 

Restauratiebedrijven die meer willen weten over mogelijkheden m.b.t. de Kerkenbeurs, nodigen wij graag uit contact met ons op te nemen. U kunt bellen met 0342 712 512 of mailen naar Gerard Rijnbeek,  g.rijnbeek@helderblauw.nl