PCM Church Mediation

Adres: 
Ouderkerkerlaan 9
1185 AB Amstelveen
Noord-Holland
Email adres: 
jcschaap@bureau-meerzijdig.nl
Thema: 
Coaching, advies, hulpverlening

PCM is een landelijk platform van professionele deskundigen. Zij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van contacten, onderlinge samenwerking dan wel het voorkomen of oplossen van conflicten binnen een kerk of gemeente, en tussen mensen die christelijk geloof in hun leven belangrijk vinden.