Oud-directeur Kerkenbeurs Noord-Nederland Alfred Knorr overleden

Vandaag werd ons bekend dat Alfred Knorr plotseling is overleden. Alfred was oprichter en directeur van Kerkenbeurs Noord-Nederland. In 2011 organiseerde Alfred Knorr Communicatie deze beurs voor het eerst in Drachten. De beurs stond toen nog los van onze eigen landelijke Kerkenbeurs, toen nog Kerk & Gemeente. Van meet af aan zijn er goede contacten over en weer geweest tussen Alfred Knorr en Helderblauw. In 2015 namen wij de Kerkenbeurs Noord-Nederland over van Alfred. Hij bleef de beurs in Drachten -maar ook in Utrecht- altijd trouw bezoeken.

Wij gedenken Alfred als een sympathieke, zachtmoedige man met een warm hart voor de kerkelijke oecumene. Ook was hij gepassioneerd actief voor de stichting Evangelische Roze Vieringen in Amsterdam. Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte toe bij het verwerken van hun verlies.

Marco van de Wetering
directeur Kerkenbeurs, Helderblauw bv