Onderzoek: Hoe multifunctioneel zijn kerken?

Kerken willen hun kerkgebouw steeds meer multifunctioneel maken. Met verhuur aan externe partijen valt geld te verdienen dat de kerken weer gebruiken voor onderhoud, verbouwing, restauratie en vervanging van allerlei apparatuur. Maar hoe multifunctioneel zijn kerken eigenlijk?

Helderblauw liet studenten HBO Bedrijfskunde een marktonderzoek uitvoeren dat liep van november 2017 tot voorjaar 2018. Aan het onderzoek werkten 108 kerken mee met een evenredige spreiding over het land, denominaties en bouwjaren van het kerkgebouw. Het onderzoek is een representatieve steekproef volgens de in het HBO aangeleerde criteria, die ook aansluiten bij wat professionele onderzoekers hanteren.

Bekijk hier de uitkomst van de vragen over het multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen.