Nieuws

De promotiecampagne om bezoekers te werven voor Kerkenbeurs Nederland 2019 is in volle gang. Alle kerken in Nederland ontvangen uitnodigingen per post en via e-mail.

Kerkenbeurs Nederland is altijd al meer geweest dan alleen een beurs. Bezoekers waarderen het programma altijd zeer goed.

Exacte cijfers zijn er niet, maar als uitgever van Kerkmagazine, het facilitair vakblad voor kerkelijk beheer en bestuur, komen ons berichten van enkele honderden kerken onder ogen die zij

Ook kerken ontkomen er niet aan hun aandeel te leveren in de strijd tegen klimaatverandering.

Het behoeft nauwelijks betoog dat de nationale Kerkenaanpak van het ministerie van OCW, een stimulans betekent voor restauratiebedrijven.

Op zaterdag 10 november zal de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, in de Nijmeegse Stevenskerk de gezamenlijke kerkenaanpak officieel aftrappen.

Wet- en regelgeving op het gebied van persoonlijke veiligheid geldt uiteraard onverkort voor kerken.

De constatering boven dit bericht is afkomstig van het platform Toekomst Religieus Erfgoed, waarin o.a. de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed participeert.

Kerken willen hun kerkgebouw steeds meer multifunctioneel maken.

Al onder het vorige kabinet ontstond de opmerkelijke samenwerking tussen D66-leider Alexander Pechtold en Gert-Jan Seegers, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.

Het gisteren verschenen rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC maakt duidelijk dat vèrstrekkende maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 'slechts' 1,5 graad.

Op Kerkenbeurs Nederland 2019 is het aantal exposanten per segment aan een maximum gebonden. Dit systeem wordt al enkele edities toegepast op sommige segmenten, maar wordt nu verbreed.

De nieuwe brochure voor exposanten op de Kerkenbeurs Nederland 2019 is verzonden. Morgen ontvangen enkele honderden bedrijven en organisaties een exemplaar per post.

In aanloop naar de Kerkenbeurs Nederland 2019, is de website geheel vernieuwd.

Vandaag wordt bij alle kerken in Nederland de september editie van Kerkmagazine bezorgd. In het nieuwste nummer staan artikelen, nieuws en tips over uiteenlopende facilitaire onderwerpen.

De cursustak van Helderblauw, Kerkacademie, begint het jaar met een symposium over 'Kerkbestuur en -beheer: moet het professioneler?' Voor het najaar van 2018 staan zeven cursussen gepland over con

Vandaag werd ons bekend dat Alfred Knorr plotseling is overleden. Alfred was oprichter en directeur van Kerkenbeurs Noord-Nederland.

Op 22 en 23 maart 2019 zal de landelijke Kerkenbeurs opnieuw plaatsvinden in de Utrechtse Jaarbeurs. Het is dan 10 jaar geleden dat de eerste beurseditie op dezelfde locatie werd georganiseerd.

Vandaag valt bij alle kerken in Nederland het nieuwste nummer van Kerkmagazine op de mat.  Artikelen gaan over:

De eerste editie van Kerkenbeurs Zuid is afgesloten. In de Grote Kerk in Breda vond afgelopen weekend voor het eerst een Kerkenbeurs Zuid plaats.

Pagina's