Nieuws

Kerken willen hun kerkgebouw steeds meer multifunctioneel maken.

Al onder het vorige kabinet ontstond de opmerkelijke samenwerking tussen D66-leider Alexander Pechtold en Gert-Jan Seegers, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.

Het gisteren verschenen rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC maakt duidelijk dat vèrstrekkende maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 'slechts' 1,5 graad.

Op Kerkenbeurs Nederland 2019 is het aantal exposanten per segment aan een maximum gebonden. Dit systeem wordt al enkele edities toegepast op sommige segmenten, maar wordt nu verbreed.

De nieuwe brochure voor exposanten op de Kerkenbeurs Nederland 2019 is verzonden. Morgen ontvangen enkele honderden bedrijven en organisaties een exemplaar per post.

In aanloop naar de Kerkenbeurs Nederland 2019, is de website geheel vernieuwd.

Vandaag wordt bij alle kerken in Nederland de september editie van Kerkmagazine bezorgd. In het nieuwste nummer staan artikelen, nieuws en tips over uiteenlopende facilitaire onderwerpen.

De cursustak van Helderblauw, Kerkacademie, begint het jaar met een symposium over 'Kerkbestuur en -beheer: moet het professioneler?' Voor het najaar van 2018 staan zeven cursussen gepland over con

Vandaag werd ons bekend dat Alfred Knorr plotseling is overleden. Alfred was oprichter en directeur van Kerkenbeurs Noord-Nederland.

Op 22 en 23 maart 2019 zal de landelijke Kerkenbeurs opnieuw plaatsvinden in de Utrechtse Jaarbeurs. Het is dan 10 jaar geleden dat de eerste beurseditie op dezelfde locatie werd georganiseerd.

Vandaag valt bij alle kerken in Nederland het nieuwste nummer van Kerkmagazine op de mat.  Artikelen gaan over:

De eerste editie van Kerkenbeurs Zuid is afgesloten. In de Grote Kerk in Breda vond afgelopen weekend voor het eerst een Kerkenbeurs Zuid plaats.

Op 6 en 7 april 2018 wordt in de Grote Kerk in Breda de eerste editie van de Kerkenbeurs Zuid georganiseerd.

Tijdens Kerkenbeurs Noord in maart 2018 in Drachten, is een uitgebreide fotoreportage gemaakt. De foto's geven een goed beeld van de sfeer, de drukte en de mensen op de beurs.

Met een lichte bezoekersstijging is Kerkenbeurs Noord 2018 afgesloten. Afgelopen weekend bezochten in totaal 597 bezoekers de tweejaarlijkse noordelijke editie van de Kerkenbeurs in Drachten.

In het Friesch Dagblad van 17 maart 2018 stond een 2 pagina's groot artikel over de aanstaande Kerkenbeurs Noord.

Tijdens de Kerkenbeurs Noord en Zuid wordt een presentatie gehouden over de impact van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG gehandhaafd.

Het eerste Kerkmagazine van jaargang 9 is verschenen. Afgelopen vrijdag ontvingen alle kerken in Nederland een exemplaar. In het nieuwste nummer van Kerkmagazine staan de volgende artikelen.

Tijdens de regionale Kerkenbeurzen is er een breed programma over actuele en interessante onderwerpen.

Vaak vragen kerkrentmeesters en beheerders om een duurzame installatie te bedenken, met een laag energieverbruik, hoge comfortwaarde, en liefst beperkte investeringen.

Pagina's