Nieuws

In het Friesch Dagblad van 17 maart 2018 stond een 2 pagina's groot artikel over de aanstaande Kerkenbeurs Noord. Friesch Dagblad is een christelijk dagblad dat van oudsher nauwe banden heeft met Friese kerken en hun leveranciers.

Tijdens de Kerkenbeurs Noord en Zuid wordt een presentatie gehouden over de impact van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG gehandhaafd. Deze Europese Verordening heeft vèrstrekkende gevolgen op het gebied van verwerking van gegevens.

Het eerste Kerkmagazine van jaargang 9 is verschenen. Afgelopen vrijdag ontvingen alle kerken in Nederland een exemplaar. In het nieuwste nummer van Kerkmagazine staan de volgende artikelen.

Tijdens de regionale Kerkenbeurzen is er een breed programma over actuele en interessante onderwerpen. Voor kerkrentmeesters, beheerders, bestuurders en vele andere kerkelijke professionals en vrijwilligers.

De presentaties, workshops en masterclasses gaan o.a. over:

Vaak vragen kerkrentmeesters en beheerders om een duurzame installatie te bedenken, met een laag energieverbruik, hoge comfortwaarde, en liefst beperkte investeringen. Wat is een duurzame verwarmingsinstallatie eigenlijk?

Met een verzekering voorkom je geen risico’s, met beveiliging vaak wel. Daar komt het op neer in de twee presentaties over deze thema’s.

De belangstelling van bedrijven en organisaties om deel te nemen aan de Kerkenbeurs Noord is zo groot, dat alle stands al zijn volgeboekt. Nieuwe belangstellenden worden geplaatst op een wachtlijst.

11 januari 2018

De eerste resultaten uit een lopend marktonderzoek onder kerkelijk beheerders onderstreept welke onderwerpen actueel zijn bij kerkelijk beheer. Vanzelfsprekend komen die terug in het programma op zowel Kerkenbeurs Noord als Zuid.

Wij wensen al onze bezoekers, exposanten, leveranciers en andere relaties heel goede kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe! Hoe u kerst ook beleeft, wij wensen u toe dat ze voor u persoonlijk vrede, licht en inspiratie brengen.

Alles behalve een verkooppraatje: ruim 80% van de stands op Kerkenbeurs Noord in Drachten is gereserveerd! De belangstelling voor deze noordelijke editie van de Kerkenbeurs blijkt groot te zijn.

Via Google Streetview kunt u alvast een kijkje nemen in de Grote Kerk in Breda. Met behulp van uw muis wandelt u door de gehele kerk en krijgt u een goede indruk van de sfeer en indeling. Eigenlijk wel de perfecte locatie voor een facilitaire vakbeurs voor kerkelijk beheerders en bestuurders!

Vandaag valt bij alle kerken in Nederland het nieuwste nummer van Kerkmagazine op de mat. De nieuwste editie van het vakblad voor kerkelijk beheerders bevat weer veel nieuws, tips en achtergrondartikelen. 

In Kerkmagazine 2017-4 leest u o.a. over:

"Rutte III: Kabinet van bakfiets en kerkbank" it kopte een landelijke krant in oktober jl. Mogen we daarom ook verwachten dat het kabinet de komende tijd kerkbanken en dus ook kerken zal ondersteunen?

Het vertrouwen van bedrijven in de Kerkenbeurzen in Drachten en Breda blijkt groot te zijn. Op de Kerkenbeurs Noord in het Fries Congrescentrum is al bijna 70% van de standruimte gereserveerd. De stands op de zuidelijke Kerkenbeurs zijn al voor bijna 60% gevuld.

De reacties op de zuidelijke editie van de Kerkenbeurs zijn positief. Er wordt al volop gereserveerd voor de beurs in Breda en er worden opties genomen op stands.

Voor het eerst zullen in één jaar twee regionale Kerkenbeurzen worden georganiseerd. In Drachten zal weer de Kerkenbeurs Noord plaatsvinden. Nieuw is Kerkenbeurs Zuid in de Grote Kerk in Breda.

Naast de inmiddels gebruikelijke Kerkenbeurs Noord-Nederland organiseert Helderblauw in het voorjaar van 2018 ook een Kerkenbeurs in Zuid-Nederland. Deze regionale editie zal worden georganiseerd in de Grote Kerk in Breda op 6 en 7 april.

Vandaag valt bij alle kerken in Nederland weer de nieuwe editie van Kerkmagazine op de mat. Deze keer met veel aandacht voor monumentale kerkgebouwen. Onderwerpen zijn onder meer:

Bij elke beurs krijgen alle exposanten van ons een eigen unieke code. Daarmee kunnen zij hun relaties uitnodigen de Kerkenbeurs te bezoeken. Met de code is een entreebewijs gratis bij registratie via onze website.

Tijdens de Kerkenbeurs Nederland 2017 stonden verspreid over de beursvloer acht foto's van kerken. Bezoekers konden meedoen aan een wedstrijd door te raden in welke plaats de afgebeelde kerk staat. In totaal deden ruim 100 bezoekers mee aan de wedstrijd.

Pagina's