Nationale Kerkenaanpak impuls voor restauratiebranche

Het behoeft nauwelijks betoog dat de nationale Kerkenaanpak van het ministerie van OCW, een stimulans betekent voor restauratiebedrijven. Doel van de aanpak is het behoud en duurzaam gebruik van monumentale kerken. Kerkgebouwen die vaak in bezit zijn van een kerk zelf, en dat ook blijven. Al dan niet multifunctioneel in gebruik met andere gebruikers.
Er staan zelfs restauratiebedrijven op de Kerkenbeurs die uitsluitend nog op deze beurs willen staan: alleen Kerkenbeurs heeft een goed rendement, beter dan andere beurzen in de branche zelf! Dat zegt iets over de Kerkenbeurs, maar des te meer over de activiteiten binnen monumentale kerken!

Juist wanneer kerkgebouwen nog als kerk in gebruik zijn zien velen daarin toegevoegde waarde. Dat bleek uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme dat cijfers bekendmaakte tijdens de aftrap van de nationale kerkenaanpak in Nijmegen op 10 november. Ook minister Ingrid van Engelshoven bevestigde dat tegenover Kerkmagazine, een uitgave van Helderblauw (organisator van de Kerkenbeurs Nederland). Directeur Heleen Wijgers van de Stevenskerk in Nijmegen sprak over 'zoek en behoud de geest tussen de stenen'.
Het Restauratiefonds bij monde van directeur Kees-Jan Dosker zegt daarover in een interview met Kerkmagazine: "Dus in principe gaan wij ervoor dat monumenten springlevend zijn, met een kerkelijke of andere functie, zodat het ook in de toekomst nog beleefd kan worden."

Monumentale kerkgebouwen staan daarom nadrukkelijk in de schijnwerpers tijdens de Kerkenbeurs Nederland 2019. Er zal een mini-seminar en aparte workshops worden georganiseerd voor beheerders van monumentale kerken, in samenwerking met diverse organisaties. Details daarover volgen binnen enkele weken.