Masterclass 'Kerkelijke communicatie'

Zaterdag 18 maart 2017 biedt de Kerkenbeurs u de kans om een masterclass ‘Kerkelijke communicatie’ te volgen bij Laetitia van der Lans. Zij leidt u stapsgewijs langs de bouwstenen van een kerkelijke communicatieplan. Een communicatieplan geeft richting en samenhang aan alle communicatie in uw kerk of parochie. Maar hoe maakt u zo’n plan? Wat moet erin staan en hoe krijgt u iedereen op één lijn? Vanuit de missie van uw kerkelijke gemeente werkt u in deze masterclass aan de contouren voor uw eigen communicatieplan met behulp van praktische tips. Resultaat is een werkplan met een passende mix van bijvoorbeeld kerkblad, website, kerkapp en social media.

Laetitia van der Lans is theoloog en communicatieadviseur en mede eigenaar van De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie. De Zalige Zalm helpt kerken om hun communicatie te verbeteren. Vele kerkbladredacties maken gebruik van kerkmagaZIN en parochiemagaZIN; het totaalconcept van De Zalige Zalm met online opmaakprogramma, voordelig drukwerk, extra redactiemateriaal en deskundige en betrokken begeleiding.