Martinikerk Sneek: hoe breid je een monumentale kerk uit?

De Protestantse Gemeente in Sneek wil graag de Martinikerk uitbreiden, een monumentaal kerkgebouw uit de 15e eeuw. Maar hoe doe je dat met een Rijksmonument in het centrum van een stad?

De Leeuwarder Courant  schrijft dat de kerkelijke gemeente twee kerkgebouwen wil afstoten en de Martinikerk behouden en uitbreiden. Aan de rand van het centrum van Sneek bezit de kerkelijke gemeente nog twee kerkgebouwen: de Oosterkerk en de Zuiderkerk. De keuze om de monumentale kerk te willen behouden als kerkgebouw is te begrijpen. Tegelijk is er een spanningsveld: omdat het een Rijksmonument is, is een uitbreiding ingewikkeld. Als kerkelijke gemeente heb je een missie en visie. Hoe realiseer je die het beste en aan welke eisen moet het kerkgebouw dan voldoen? Logische vervolgvraag is welk kerkgebouw voldoet het meest aan die eisen, of is het eenvoudigst of tegen de laagste kosten aan te passen?

Onder meer deze thematiek komt aan de orde tijdens een mini-symposium tijdens de Kerkenbeurs Noord op 20-21 maart 2020 in Groningen. Over de gedetailleerde invulling van de bijeenkomst volgt later meer informatie via deze website.

Link naar het artikel van de Leeuwarder Courant: www.lc.nl.

Foto Martinikerk: schermprint via Google Streetview.