Kerkstroom

KerkStroom wil de energiepartner zijn van kerkelijk Nederland. Wij ondersteunen uw kerk bij het in kaart brengen van het energieverbruik, het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en de financiering hiervan, het aanvragen van subsidies, het zelf opwekken van energie en de collectieve inkoop van duurzame energie. Maar we helpen u ook bij het bewuster omgaan met energie door gedragsverandering bij uw kerkleden te stimuleren. We zijn immers als gemeente pas echt geloofwaardig als we met zorg omgaan met de schepping en goede en oprechte rentmeesters zijn.

Adres: 
Postbus 543
9200 AM Drachten
Friesland
Email adres: 
info@kerkstroom.nl
Thema: 
Energiebeheer, Klimaatbeheersing, CV