Kerkgenootschap CGK stimuleert duurzaamheid en 'groene kerk'

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wil duurzaamheid stimuleren bij de kerken binnen het kerkverband. De goed ingewijde krant Reformatorisch Dagblad meldt dat op haar website. In de synodebesluiten wordt opgenomen 'het bevorderen van aandacht voor duurzaamheid en rentmeesterschap bij gemeenteleden en kerken'.

Kerken die investeren in zonnepanelen is een trend die al veel langer gaande is. Toch zal de het feit dat de synode zich specifiek uitspreekt over het onderwerp duurzaamheid een stimulans zijn voor de aangesloten kerken om concreet vorm te geven aan 'vergroenen'.

Het kerkgenootschap Christelijke Gereformeerde Kerken telt 185 plaatselijke gemeenten. De hoogste vergadering binnen de CGK is bijeen in Nunspeet voor de driejaarlijkse synode.

Foto: zonnepanelen op het dak van kerk in Bunschoten.