Kerkenbeurs Noord & Zuid: multifunctioneel, herbestemming en 'groen'

Ook bij kerken is 'groen' een belangrijk thema. Tijdens de Kerkenbeurs in Groningen zal een mini-seminar plaatsvinden over Groene Kerken. ChristenUnie Tweedekamerlid Carla Dik-Faber heeft haar medewerking reeds toegezegd. Zij is tevens ambassadeur van GroenGelovig dat gelieerd is aan GroeneKerken. Met andere deelnemers zal dit thema tijdens de Kerkenbeurs Zuid eveneens aan de orde komen.

Op beide beurzen zijn andere hoofdthema's: 'Uw kerkgebouw in de toekomst' en 'Multifunctioneel gebruik en inrichting'. Bij het eerste thema staan vragen centraal over het herbestemmen, afstoten of verbouwen van het kerkgebouw. Dit gaat niet alleen over gebouwen afstoten of sluiten, maar ook over behouden en toekomstbestendig maken van het kerkgebouw.
Daarbij sluit het derde hoofdthema naadloos aan: multifunctioneel gebruik en inrichting. Kerkgebouwen zijn allang niet meer uitsluitend in gebruik voor de eredienst. Uiteenlopende activiteiten van de buurt of het dorp vinden er plaats. Van concerten en culturele activiteiten tot (t)rouwdiensten en vergaderingen. Dat vraagt veel meer van de inrichting en apparatuur dan vroeger bij kerkdiensten gebruikelijk was.

Naast de hoofdthema's is er ook aandacht voor andere, 'kleinere' onderwerpen. In de loop van het najaar van 2019 zal op de website van de Kerkenbeurs steeds meer informatie worden geplaatst over het programma.