Kerkenbeurs Noord 2018 succesvol afgesloten

Met een lichte bezoekersstijging is Kerkenbeurs Noord 2018 afgesloten. Afgelopen weekend bezochten in totaal 597 bezoekers de tweejaarlijkse noordelijke editie van de Kerkenbeurs in Drachten. Dat betekent een kleine stijging van 2,4% ten opzichte van 2016.

De meeste exposanten waren met name te spreken over de inhoudelijke en gerichte belangstelling van de bezoekers. Meer nog dan in 2016 waren de bezoekers daadwerkelijk op zoek naar concrete oplossingen en stelden zij concrete vragen. Dit is een voortzetting van de trend die wij al zagen tijdens Kerkenbeurs Nederland 2017 in de Utrechtse Jaarbeurs. 
Het is duidelijk dat er heel veel kerken actief aan het werk zijn met hun kerkgebouw, bestuurlijke aspecten en andere onderwerpen die facilitair zijn voor kerken. Dat verklaart mede de stijgende lijn in de bezoekersaantallen sinds 2015.

In de workshops bleek onder meer 'energiebeheer en -besparing' een populair onderwerp te zijn. Maar ook blijken kerken heel veel vragen te hebben over de nieuwe privacywetgeving AVG. Over dat onderwerp organiseert Helderblauw in april een tweetal aparte seminars in Zwolle en Gouda.

De Kerkenbeurs wordt voortgezet op 6 en 7 april 2018 in de Grote Kerk in Breda. Daar zal voor het eerst de Kerkenbeurs Zuid worden georganiseerd.