'Kerkenbeurs' nieuwe naam voor Kerk & Gemeente

Vandaag is de nieuwe naam gepresenteerd voor de vakbeurs voor kerken. Kerk & Gemeente gaat voortaan verder onder de naam Kerkenbeurs, aangevuld met het jaartal en regio van de betreffende editie. De eerstvolgende beurs wordt georganiseerd onder de naam 'Kerkenbeurs Nederland 2017'. Dit betreft de landelijke editie. De namen voor de edities in het noorden en zuiden van het land, zijn resp. 'Kerkenbeurs Noord 20..' en 'Kerkenbeurs Zuid 20..'.

De naamswijziging is doorgevoerd om een meer eenduidige naam te hebben die door mensen uit alle verschillende denominaties wordt herkend. Daarnaast geeft het duidelijker aan wat het is: een facilitaire vakbeurs voor kerken. Op hoofdlijnen blijft de beurs hetzelfde. Op inhoudelijk gebied zal echter meer worden samengewerkt met relevante organisaties en bedrijven. Dat zal leiden tot een zeer divers aanbod van onderwerpen en programmaonderdelen. Ook zullen er studiebijeenkomsten worden georganiseerd rond actuele thema's. Het zeer gewaardeerde programma van workshops en presentaties zal -net als bij eerdere edities- niet ontbreken tijdens de Kerkenbeurs.

Met de nieuwe naam zijn ook het logo en de volledige huisstijl opnieuw ontworpen. De oude webadressen blijven actief maar leiden de bezoeker naar de huidige website www.kerkenbeurs.nl.