Kerkelijk Waardebeheer

Kerkelijk Waardebeheer levert maatwerk en sluit aan bij de specifieke vraag die de kerkelijke organisatie heeft. Dit betekent dat we eerst vrijblijvend kennis komen maken en met u uw situatie bespreken. Op die manier wordt duidelijk in welke fase van besluitvorming u zit en welke stappen er naar de toekomst genomen moeten en kunnen worden. We zijn hier heel flexibel in en weten dat het formuleren van de goede vragen soms al een hele opgave is voor de kerkelijke organisatie. Omdat we veel ervaring hebben met de kerkelijke omgeving kunnen we de specifieke vragen terugleiden naar onze diensten, waarbij we een aantal uitgangspunten hanteren.

Adres: 
Verlengde Kerkweg 25
2985 AZ Riderkerk
Zuid-Holland
Email adres: 
communicatie@kerkelijkwaardebeheer.nl
Thema: 
Herbestemming