Kerk in de toekomst

Als het gaat om de toekomst van de kerk benadert Kerkenbeurs dat met betrekking tot het kerkgebouw, de (on)roerende goederen. Op deze website is al één en ander geschreven over de nationale Kerkenaanpak. Dat betreft vooral de monumentale kerken. Tegelijk zijn alle kerkelijk beheerders en bestuurders gericht op de toekomst. Hoe geven we de kerk door?

Kerken worden steeds vaker multifunctioneel gemaakt omdat verhuur aan bedrijven en organisaties geld oplevert. Maar ook steeds meer kerken krijgen een nevenfunctie. Een deel van de zalen of kerkzaal zelf, worden verhuurd of verkocht, meestal aan organisaties op breed maatschappelijk terrein. En als het kerkgebouw dan echt wordt afgestoten: welk gebouw verkoop je en aan wie? 

Vanzelfsprekend krijgen de thema's herinrichting, herbestemming en nevenbestemming royaal aandacht op de beursvloer en in het programma.

Beeld: Van Ouwerkerk Architecten | Bron: Kerkmagazine 2018-4