Kamerlid Carla Dik-Faber spreekt over duurzaamheid tijdens KB Noord

Tijdens Kerkenbeurs Noord 2020 is Duurzaamheid en Energiebeheer een belangrijk thema. Als een van de sprekers heeft inmiddels Carla Dik-Faber haar medewerking toegezegd. Dik-Faber is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie waar zij onder meer zitting heeft in de commissie Economische Zaken en Klimaat en de commissie Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Verder is zij ambassadeur van GroeneKerken; in die hoedanigheid verleende zij begin oktober 2019 haar medewerking aan het congres Groen Geloven in het Dominicanerklooster in Zwolle.

Binnen het onderwerp Duurzaamheid en Energiebeheer zullen diverse kanten belicht worden. Vanzelfsprekend de praktische kant met deskundige adviseurs. Ook zullen er ervaringsdeskundigen uit kerken met het label 'Groene Kerk' ervaringen delen en tips geven. Verder is er aandacht voor het dilemma van kerken die zeker willen verduurzamen, maar de financiële aspecten niet helder voor ogen krijgen. Duurzaamheid heeft bovendien niet alleen betrekking op energiebeheer maar ook op ecologische en ethische aspecten. 

Het programma van zowel Kerkenbeurs Noord als Kerkenbeurs Zuid kunt u hier bekijken.

Foto: Anne-Paul Roukema