Inschrijven exposant

Inschrijven kan uitsluitend via een beeldscherm met een resolutie die hoger is dan 640 pixels breed.

Inschrijving is mogelijk met gebruik van onderstaand formulier. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail, na enkele dagen gevolgd door een voorschotfactuur van 40% van de totaalprijs, te voldoen 14 dagen na factuurdatum. Voor het restantbedrag ontvangt u later een factuur. Dit bedrag dient binnen de betalingstermijn, doch uiterlijk op 9 maart 2018 te zijn voldaan. Alle prijzen zijn excl. BTW.

Dit formulier is t.b.v. Kerkenbeurs Noord 2018 en Kerkenbeurs Zuid 2018. Op deelname zijn het Beursreglement en Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt die lezen in beide PDF-bestanden direct hieronder.

Gegevens organisatie
Vul uw organisatie gegevens zo compleet mogelijk in.
Postadres
Adres gegevens
Bestelling
Soort promotiepakket is afhankelijk van de grootte van uw stand. Kijk onder 'Exposanten' naar de kosten van het verplichte promotiepakket.
Overige bestellingen
U kunt één of meerdere van onderstaande opties aanvinken.
Akkoordverklaring en ondertekening

Bij inschrijving voor de Kerkenbeurs Noord 2018 en/of Kerkenbeurs Zuid 2018 dient u zich akkoord te verklaren met het Beursreglement en de Algemene Voorwaarden van Helderblauw bv. U kunt beide documenten boven dit inschrijfformulier vinden.

Gegevens invuller