Het programma krijgt vorm

De eerste resultaten uit een lopend marktonderzoek onder kerkelijk beheerders onderstreept welke onderwerpen actueel zijn bij kerkelijk beheer. Vanzelfsprekend komen die terug in het programma op zowel Kerkenbeurs Noord als Zuid.

'Beeld & Geluid' krijgt veel aandacht van kerkelijk beheerders. Dat is al een tijd het geval en blijft ook nog wel een poos zo. Wat opvalt is de snelle opmars van het thema 'Beveiliging'. Ruim 17% van de kerken geeft aan daarmee bezig te zijn, of dat binnen een jaar te gaan doen. Met name inbraakpreventie en brandveiligheid krijgen aandacht.

Het thema 'Energiebeheer & Duurzaamheid' is al een jaar of vijf zeer actueel. Vanzelfsprekend komt dat terug in het programma van workshops en presentaties. Daarbij aandacht voor bijv. de afweging 'besparen versus duurzaamheid'. Zorg voor het milieu is belangrijk voor kerken, maar kostenreductie ook. Hoe gaat dat samen?

Eind februari zal het programma voor Kerkenbeurs Noord en Kerkenbeurs Zuid op deze website worden gepubliceerd.