Thema's

Het centrale thema van Kerkenbeurs Nederland 2019 is: Duurzaam en toekomstbestendig

Duurzaam heeft enerzijds betrekking op milieubewust inkopen en aanbesteden. Ook kerken zullen hun steentje moeten bijdragen aan CO2-neutraal worden. Dat willen zij ook, steeds meer kerken zijn daar actief mee bezig. Anderzijds slaat duurzaam op 'goede kwaliteit'. Producten en diensten mogen best wat meer kosten als daarmee de levensduur wordt verlengd.

Toekomstbestendig handelen is wat steeds meer kerken doen. Zij willen de kerk zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generatie die het waarschijnlijk met minder mensen en geld moet doen. Investeren dus in de toekomst.

De thema's tijdens Kerkenbeurs Nederland 2019: