Thema's

Het centrale thema van Kerkenbeurs Noord en Zuid is: Kerken: nu en in de toekomst

Tijdens de Kerkenbeurs Noord en Kerkenbeurs Zuid staan drie thema's centraal met hun eigen mini-seminar:

  • Duurzaamheid, energiebeheer en Groene Kerken
  • Uw kerkgebouw in de toekomst
  • Multifunctioneel gebruik en inrichting

Duurzaamheid, energiebeheer en Groene Kerken
Duurzaamheid niet als gevolg van 'rendementsdenken', maar als invulling van verantwoord met de aarde, de schepping om te gaan en die door te geven aan volgende generaties. Dat kan door te kiezen voor oplossingen die minder milieubelastend zijn, of langer meegaan.  

Mini-seminar met o.a. Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie en ambassadeur van GroenGeloven.

Uw kerkgebouw in de toekomst
Veel gemeentes en parochies stoten een kerkgebouw af. Wat is verstandig? Is afstoten nodig en op welke wijze? Verkopen aan de hoogste bieder? Welke nevenbestemming is er mogelijk? Kunt u de kerk toch blijven gebruiken door samen te werken met andere groepen in de omgeving?

Multifunctioneel gebruik en inrichting
Veel kerken verhuren hun zalen om zo bij te verdienen voor een houdbare exploitatie. Wat is daarbij nodig? Welke eisen stelt dat aan uw inrichting? Hoe doen andere kerken dat? En welke oplossingen zijn er beschikbaar? Maar ook: hoe belangrijk is 'inrichting en uitstraling' eigenlijk bij het vasthouden of werven van kerkgangers?

Binnen deze thema's zullen er presentaties en lezingen zijn over uiteenlopende, specifieke onderwerpen. Actueel en praktisch, Kerkenbeurs!