Er gebeurt heel veel!

Er gebeurt zo ontzettend veel in kerken. Ze lijken alleen maar leeg te lopen en te sluiten. Er sluiten ook wel kerken, maar er zijn er nog steeds vele duizenden elke zondag in gebruik. Die zijn gevuld met mensen die bij het kerk-zijn heel veel producten en diensten nodig hebben. Kerken fuseren ook steeds vaker. Met vernieuwd elan gaan zij in één gebouw verder. Dat wordt dan heel vaak eerst opgeknapt. Dat kan vaak omdat en eerst een ander gebouw heeft verkocht. Dat levert een flink budget op!

Nederlandse Kerken bezitten gemiddeld gezien ook over zeer goed gevulde spaarrekeningen. Alles dat nodig is kan gewoon worden aangeschaft. Wel gebeurt dit na zorgvuldige afweging en na verantwoording binnen de gemeente of parochie. Een onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen uit 2015 toont aan dat alleen al de kerken in de PKN over ruim € 1 miljard aan liquide middelen beschikken.

Verder, een kerkgebouw dat verkocht wordt, krijgt vaak een nieuwe bestemming. Daarvoor zijn ook weer leveranciers nodig met ervaring. Zeker als het gaat om monumentale kerkgebouwen.