Energiebeheer: budget, energieverbruik en/of duurzaamheid?

Vaak vragen kerkrentmeesters en beheerders om een duurzame installatie te bedenken, met een laag energieverbruik, hoge comfortwaarde, en liefst beperkte investeringen. Wat is een duurzame verwarmingsinstallatie eigenlijk?

Betekent dat: weinig (fossiele) brandstoffen gebruiken? Of duurzame materialen toepassen? Of het terugdringen van schade aan gebouw en interieur door het verwarmen? Iedereen heeft daar zijn eigen invulling bij.

Welke aspecten zijn makkelijk, en welke moeilijk te realiseren in de praktijk? En welke aspecten hebben hier invloed op? Ofwel: hoe ga je om met je investeringsbudgetten?

 

 

Data en tijden  
Kerkenbeurs Noord Kerkenbeurs Zuid
Vrijdag 23 maart 2018 Vrijdag 6 april 2018
13.30 uur 13.30 uur