Elke week komt er een nieuwe Groene Kerk bij

Ook kerken ontkomen er niet aan hun aandeel te leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Steeds meer kerken nemen die verantwoordelijkheid ook op, zo blijkt ook uit het feit dat er elke week een nieuwe Groene Kerk bij komt. Groene Kerken is een initiatief van Tear en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Kerken die kunnen aantonen dat zij investeren in energiebesparende maatregelen en gebruik maken van duurzame oplossingen op diverse gebieden, krijgen het label 'Groene kerk'.

Voorheen sneuvelde duurzame initiatieven in de kerk (maar ook in het bedrijfsleven of particulier) nogal eens door 'boekhoudersdenken'. Prima dat duurzaamheid geld kost, maar dan moet het uiteindelijk wel geld opleveren. Op zich begrijpelijk, maar het wordt steeds duidelijker dat klimaatverandering tegengaan, offers vraagt. Ook financiële.

Kerken investeren steeds meer in maatregelen om op gas of stroomverbruik te besparen, of zelf electriciteit op te wekken. Dat gaat gepaard met andere maatregelen op het gebied van isolatie of door het aanschaffen van minder energieverbruikende apparatuur. Samen met Beeld & Geluid behoort Energiebeheer en Duurzaamheid tot de meest in de belangstelling staande onderwerpen op de Kerkenbeurs.

Informatie:
- Website Groene Kerken
- Artikel NOS.nl over groene kerken

Beeld links: Logo afkomstig van de website van Groene Kerken.