Duurzaamheid en klimaat belangrijk thema op Kerkenbeurs

Het gisteren verschenen rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC maakt duidelijk dat vèrstrekkende maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 'slechts' 1,5 graad. Wetenschappers spreken over 'dringende en niet eerder vertoonde maatregelen' die nodig zijn om dat te bereiken. (Lees meer over het rapport op bijv. de website van NOS.)

Duidelijk is dat elke wereldburger persoonlijk en elk bedrijf of organisatie daarin de eigen verantwoordelijkheid moet oppakken. Ook kerken ontkomen daar niet aan. Heel veel kerken nemen dat ook al serieus ter hand. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: kostenreductie is belangrijk, maar vaak gaat dat bovendien hand in hand met milieuontlastende maatregelen.

Op de Kerkenbeurs Nederland 2019 zal daarom 'Energiebeheer & Duurzaamheid' een belangrijk thema zijn. Dat komt tot uitdrukking op de beursvloer als het gaat om bedrijven die op uiteenlopende terreinen producten en diensten aanbieden. Ook in het programma zal veel aandacht zijn voor Milieu, Energiebeheer & Duurzaamheid.

Begin januari 2019 zal het volledige programma op deze website worden gepubliceerd.