Debat ‘Wat is de betekenis van het kerkgebouw voor de samenleving?’

Tijdens Kerkenbeurs Nederland 2019 zal een debat plaatsvinden over de betekenis van het kerkgebouw voor de samenleving. Diverse betekenissen en functies komen hierbij naar voren. Bijvoorbeeld de kerk als concrete aanwezigheid van God in de samenleving, de kerk als gebedshuis, de kerk als gemeenschapshuis, de kerk als baken in dorp en platteland, de kerk als oase/rustpunt, de kerk als cultuurhistorische betekenis, de kerk als vluchtplaats/veilige haven. 

Deelnemers aan het debat zijn: 

  • Prof.dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar theologie VU Amsterdam, Eerstekamerlid GroenLinks
  • Dhr. Daniël Gillissen, adjunct-hoofdredacteur Nederlands Dagblad
  • Mgr. Gerard de Korte, bisschop bisdom ’s-Hertogenbosch
  • Dr. Anique de Kruijf, hoofd afdeling religieus, cultureel erfgoed Museum Catharijneconvent
  • Ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland

Het debat staat onder leiding van Leo Fijen, bekend van vele programma's voor KRO/RKK en directeur van uitgeverij Adveniat.

Zaterdag 23 maart 2019 - 11.00 uur
Hal 5, Jaarbeurs Utrecht