Bouw en Onderhoud

In weerwil van de media-aandacht voor de leegloop van kerken, is het overgrote deel van de kerkgebouwen op zondag nog gewoon in dienst als kerk. Nog steeds worden er nieuwe kerken gebouwd en worden bestaande kerkgebouwen verbouwd. 

Sterker nog: de sluiting van kerkgebouwen die ook aan de orde is, zorgt er juist voor dat er steeds meer wordt verbouwd. Het geld dat een kerk ontvangt voor de verkoop van een gebouw, wordt voor een deel meestal geïnvesteerd in het gebouw dat overblijft. Dat wordt multifunctioneel gemaakt en toekomstbestendig zodat de volgende generatie gebruikers weer een tijdlang alleen maar bezig is met verhuur, onderhoud en zondags gebruik.

Onderhoud is van alle tijden en dus ook altijd aan de orde. Kerkelijk beheerders kunnen daarbij steeds beter de expertise gebruiken van bedrijven met ervaring in kerken. Het onderhoud moet goed gebeuren; dat mag best 'wat' kosten, zolang de beheerder maar wordt ontzorgd.