BHV, RI&E, AED, ontruimingsplan: ook voor kerken!

Wet- en regelgeving op het gebied van persoonlijke veiligheid geldt uiteraard onverkort voor kerken. Lange tijd stonden begrippen als Arbo-regels, BHV, RI&E niet erg hoog op het prioriteitenlijstje van kerken. Dat is aan het veranderen!

Het spreekt voor zich dat kerken wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden hebben richting hun medewerkers, vrijwilligers en gebruikers van het kerkgebouw. Meestal ontbreekt het echter aan iemand met voldoende kennis van zaken binnen de gemeente of parochie. Daarbij ontdekken kerken dat het inhuren van die expertise minder geld kost dan een ongeluk als je iets níet regelt.. "Een simpel incident als een vrijwilliger die van een trapje valt en een enkel breekt, leidde tot hoge kosten en zelfs boetes voor de kerk.", tekenden wij op uit de mond van een beheerder in Groningen.

Ook uit ons Marktonderzoek Kerkelijk Beheer dat wij begin 2018 uitvoerden (i.s.m. Christelijke Hogeschool Ede), blijkt dat kerken wel degelijk steeds meer aandacht hebben voor 'persoonlijke veiligheid'. Onderstaande cijfers maken dat duidelijk. Een thema dus dat aanwezig zal zijn op de beursvloer en in het programma van Kerkenbeurs Nederland 2019.

Binnen welke termijn besteedt uw kerk aandacht aan onderstaande onderwerpen?
  binnen 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar na 5 jaar
Inbraakbeveiliging 9,6% 8,1% 8,8% 19,8%
Brandveiligheid 18,3% 16,4% 6,7% 17,1%
Persoonlijke veiligheid / Arbo 12,1% 5,4% 4,1% 38,6%