Bezoekerscampagne volop gaande; veel reacties

De promotiecampagne om bezoekers te werven voor Kerkenbeurs Nederland 2019 is in volle gang. Alle kerken in Nederland ontvangen uitnodigingen per post en via e-mail. Wij beschikken inmiddels over een uitgebreid bestand van e-mailadressen (AVG-proof!) die wij mogen gebruiken om bezoekers uit het verleden en andere belangstellenden uit te nodigen. Het aantal aanmeldingen is nu al (per 14 februari) ruim 10% hoger dan op  hetzelfde moment in 2017.
Direct mail, dus via de post, blijft een zeer belangrijk onderdeel van de promotiecampagne. Nog steeds responderen uitnodigingen die wij per post sturen, beter dan uitnodigingen per e-mail of via online marketing.

Een andere vorm van print-campagne voeren wij door middel van advertenties. Om te beginnen in Kerkmagazine, waar ook twee bijsluiters bijgevoegd zijn. Daarnaast adverteren wij in diverse relevante kerkelijke bladen. In magazines die meer gericht zijn op breder consumentenpubliek, zult u geen advertenties tegenkomen van Kerkenbeurs. Wij nodigen zo gericht mogelijk kerkelijk beheerders en bestuurders uit.
Online ligt het zwaartepunt van de campagne bij Facebook en in mindere mate via Twitter.

Voor exposanten staan gratis banners ter beschikking om hun relaties uit te nodigen via e-mail en door het plaatsen van banners op hun websites. 

Banner van Kerkenbeurs Nederland 2019 zijn hier voor iedereen gratis te downloaden.