AKB.nl

Denk groots, verbruik slim. Voor kerken, groot of klein, is AKB.nl de partner in kantine benodigdheden: betrokken, veelzijdig en toekomstgericht. Voorraadhoudend, showroom en deskundige adviseurs in de binnen- en buitendienst. Voor een klantervaring surf naar Inrichting ontmoetingscentrum De Nieuwe Rank. https://www.akb.nl/k/n1534/news/view/73397/82740/inrichting-ontmoetingsc...

Adres: 
Dijnselburgerlaan 3
3705 LP ZEIST
Utrecht
Email adres: 
info@akb.nl
Thema: 
Interieur
Keukens