Aftrap nationale kerkenaanpak: minister stelt 13,5 miljoen beschikbaar

Op zaterdag 10 november zal de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, in de Nijmeegse Stevenskerk de gezamenlijke kerkenaanpak officieel aftrappen. De minister ondertekent met provincies, gemeenten, monumentenfinanciers, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties samenwerkingsafspraken. Daarvoor is € 13,5 miljoen beschikbaar. 

Doel is om voor monumentale kerkgebouwen in Nederland een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen. Voor een deel van die kerken geldt dat hun eigenaren moeite hebben hun gebouwen te exploiteren en overeind te houden. Daarnaast zijn er veel kerken die steeds meer bereid zijn hun kerkgebouwen multifunctioneel inzetbaar te maken voor alle lagen van de samenleving: religieus, cultureel, sociaal-maatschappelijk en betaalde verhuur aan bedrijven en organisaties.

Het ministerie zal burgerlijke en erkelijke gemeenten financieel ondersteunen om plaatselijk te komen tot een kerkenvisie. Verder wordt geld gereserveerd om het belang van kerken onder de aandacht te brengen bij jongeren en kerken te helpen om toegankelijker te zijn voor breed publiek door openstelling het het gebouw. Met het geld worden tevens innovaties gestimuleerd om te komen tot duurzaamheidsmaatregelen voor de kerkgebouwen. Om kennis over kerkgebouwen te verzamelen en te behouden en voor het ondersteunen van partijen die aan de slag willen met kerkenvisie is eveneens gled beschikbaar.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed