"Meer aandacht kerken voor beveiliging en preventie dan ooit"

De constatering boven dit bericht is afkomstig van het platform Toekomst Religieus Erfgoed, waarin o.a. de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed participeert. Het platform constateert: "Twee grote branden dit jaar in kerken in Amstelveen en Limmen. Ze lijken het verhaal van verarming, verval en sluiting te illustreren. Maar de praktijk is dat kerkbesturen meer aan veiligheid en preventie doen dan ooit." (Bron: website Toekomst Religieus Erfgoed)

De recente branden in kerken in Limmen en Amstelveen hebben juist als positief gevolg dat kerken steeds actiever aan de slag gaan met het controleren en op orde brengen van hun beveiliging. DAt geldt eveneens voor inbraakpreventie;  hoewel inbraken meestal niet het landelijke nieuws halen, dragen ook die bij aan een groeiend gevoel van urgentie als het gaat om preventie van inbraak en brand. 

Van installateurs van beveiligingsinstallaties horen wij via de redactie van ons vakblad Kerkmagazine, dat zij steeds vaker actief zijn in kerken. Donatus Verzekeringen, de grootste verzekeraar van kerkgebouwen, wijst kerken steeds op de noodzaak van preventie. Daarvoor is zelfs een speciale online risicocheck voor kerken gemaakt (in te vullen via www.kerkrisicocheck.nl). Niet alleen de gebouwen hebben allerlei vormen van preventie nodig. Ook de vaak kostbare gebruiksvoorwerpen en kerkelijke kunst trekken inbrekers aan. 

Ons eigen 'Onderzoek Kerkelijk Beheer' begin 2018 liet ook zien dat 'Veiligheid & Beveiliging' hoog op de agenda staat bij veel kerken. Vanzelfsprekend dus dat het onderwerp een belangrijke plaats krijgt in het programma van de Kerkenbeurs 2019. Ook leveranciers van beveiligingssystemen tonen steeds meer belangstelling voor deelname aan de beurs.

De cijfers uit het Marktonderzoek Kerkelijk Beheer, uitgevoerd i.s.m. Christelijke Hogeschool Ede:

Binnen welke termijn besteedt uw kerk aandacht aan onderstaande onderwerpen?
  binnen 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar na 5 jaar
Inbraakbeveiliging 9,6% 8,1% 8,8% 19,8%
Brandveiligheid 18,3% 16,4% 6,7% 17,1%
Persoonlijke veiligheid / Arbo 12,1% 5,4% 4,1% 38,6%

(De afbeelding is een fondsenwervende advertentie van de website van de Urbanuskerk die in september 2018 grotendeels afbrandde.)