‘Fantastisch zoals iedereen reageert na verschuiven Kerkenbeurs!’

Na het bekend worden van de nieuwe richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus, zag Helderblauw zich genoodzaakt de Kerkenbeurs te verschuiven. Daarop kwamen veel steunbetuigingen van exposanten. Een kort interview met Marco van de Wetering, organisator van de Kerkenbeurs.

Wat vind u van de maatregelen die de overheid heeft getroffen?
“Op zichzelf bekeken zijn die zeer goed te begrijpen, hoewel ik ze niet consequent vind. Dat in Nederland als enige land de scholen open blijven, vind ik vreemd. De argumenten die het kabinet daarvoor gebruikt gaan in onze buurlanden ook op, toch besluit men daar anders.
Ander punt is dat het RIVM een richtlijn uitvaardigt ‘geen evenementen met meer dan 100 mensen’. De juridische vraag is nu: Wie annuleert er eigenlijk? De overheid, de beurslocatie of de organisator? En wie betaalt derhalve de annuleringskosten? Enerzijds begrijp ik dat de locaties dat niet kunnen ophoesten; anderzijds is dat voor organisatoren ook een grote financiële strop. Hopelijk komt daarin snel duidelijkheid.
Ik hoop ook dat er meer steun voor zwaar getroffen bedrijven komt dan alleen de optie om arbeidstijdverkorting aan te vragen. Daar heb je niet veel aan wanneer je weinig personeel in dienst hebt."

Hoe hard kwam de klap aan?
“We waren de rest van de dag flink van slag. De Kerkenbeurs zit in onze genen. Wij zijn één met die beurs en voelen ons ook sterk verbonden met de exposanten. De meesten kennen we al vele jaren, soms al vanaf de eerste editie in 2009. Je wilt gewoon een goede beurs met en voor hen organiseren, niet meer en niet minder!
Er zou iets gaan gebeuren, dat wist je. Toch waren er volgens mij geen mensen in Nederland die een shut down van deze omvang zagen aankomen, en dat voor het hele land. Wij hadden wel een scenario uitgedacht waarin een stad of gebied op slot zou gaan. Maar hoe groot is de kans dat dat juist Groningen betreft.. Nu in het hele land tot 31 maart geen evenementen meer mogen plaatsvinden met meer dan 100 mensen, gaan we aan de slag met het noodscenario.”

Hoe reageerden de exposanten van Kerkenbeurs?
“We hebben al veel telefoontjes en e-mails ontvangen. Zonder uitzondering wenst men ons sterkte met de situatie en het vervolg. Hartverwarmend vonden wij de bemoedigende woorden waaruit veel sympathie sprak. Veel exposanten spraken over ‘het sterke merk dat Kerkenbeurs is’ en zeiden te willen meedenken en mee veren om met elkaar een goede Kerkenbeurs neer te zetten op een ander moment. Daarom spreek ik ook liever over ‘relaties’ dan over exposanten. Wij zijn onze relaties zeer erkentelijk voor de verbondenheid die zij laten blijken!”

Hoe nu verder?
“Begin volgende week -uiterlijk 17 maart- zullen wij de details bekendmaken over de uitgestelde Kerkenbeurs Noord. Er moeten rond het niet doorgaan van de beurs op de geplande datum ook belangrijke zaken worden geregeld met onze leveranciers.
Overigens wil ik iedereen die ernstig wordt getroffen door het coronavirus veel sterkte en wijsheid toewensen. In de eerste plaats zieken, familieleden en nabestaanden van overledenen. Verder ook iedereen die in zijn werk gehinderd wordt of zelfs in financiële moeilijkheden terecht komt of dreigt te komen. Wij gaan gewoon door, ik gun iedereen de moed en vastberadenheid dat ook te doen!”