Verzekering voorkomt geen schade

Een verzekering voorkomt geen schade. Een verzekering compenseert hooguit de financiële gevolgen van een schade. Daarom is risicomanagement belangrijk voor kerkbestuurders. Het begint bij bewustwording van risico’s en gedrag. Bewust zijn van risico’s, inventariseren van risico’s, vermijden van risico’s, beperken van risico’s en pas als laatste overdragen van risico’s; dat noemen we verzekeren. Helaas komen we te vaak tegen dat men niet weet hoeveel mensen er een sleutel van de kerk hebben. Meterkasten worden soms als opbergruimte gebruikt. Ook verlengsnoeren zijn uit den boze. Veertig procent van de schades aan kerkgebouwen worden veroorzaakt door menselijk toedoen of eigenlijk moeten we zeggen door menselijke nalatigheid. Het zit hem niet in grote dingen zoals het aanleggen van een sprinklerinstallatie of een alarminstallatie. Het zit ‘m in de kleine dingen en die hoeven niet veel geld te kosten.

Deze workshop wordt verzorgd door de heer Simon Kadijk van Donatus Verzekeringen.