Presentatie boek Levende Stenen

Op vrijdag 17 maart vindt om 13.00 uur op het centrale plein de presentatie van het boek Levende stenen, een theologie van kerkelijk vastgoed plaats. Dit boek, een initiatief van Kerkelijk Waardebeheer, gaat in op de vraag wat een kerkgebouw tot kerkgebouw maakt en hoe kerken daarmee in deze tijd om kunnen gaan. Veel kerkgebouwen zijn extreem monofunctioneel: hun vormgeving is bepaald door hun functie en in de loop der eeuwen is er veel liefde, aandacht en energie in het bouwen en onderhouden van deze gebouwen gestopt. Ook nu wordt er van kerkgebouwen gehouden en niet alleen door gelovigen. Nu veel kerkgebouwen op de nominatie staan te verdwijnen, is er een groeiende aandacht te bespeuren naar mogelijkheden van instandhouding. Maar wat is de essentie van het kerkgebouw, hoe belangrijk is dat voor mensen en wat betekent dat voor kerken en hun boodschap?

In zijn beleidsplan van oktober 2016 gaat Mgr. De Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch, onder andere in op de noodzaak van een zorgvuldig omgang met kerkgebouwen. Ds. De Fijter vroeg zich tijdens een bijeenkomst in december 2015 hardop af of er in verband met herbestemming van kerkgebouwen geen behoefte is aan een theologie van kerkelijk vastgoed. Levende stenen wordt aan hen beide aangeboden tijdens een openbaar gesprek waar ook u aan mee kunt doen!

Vrijdag 17 maart, 13.00 uur