Onderhoud en energiebesparing bij monumentale kerken

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) verzorgt vrijdag 17 maart verschillende workshops. Een ervan wordt verzorgd door Evert-Jan Nusselder en heeft energiebesparing bij monumentale kerken als onderwerp. Hij schetst het maatwerk dat nodig is om per kerk te achterhalen welke besparingsopties er zijn en wat deze aan bouwkundige en installatietechnische maatregelen vergen. Maatwerk op het gebied van cultuurwaardenstelling voor het kerkgebouw als gebouwd erfgoed en maatwerk bij de analyse van het energiegebruik en de mogelijkheden voor beperking daarvan. Daarnaast gaat Nusselder is op een aantal algemene aanbevelingen voor energiebesparing.

Waarom is het voor u als kerkelijk beheerder van belang om te werken met gecertificeerde restauratiebedrijven? Daaroover gaat de presentatie van Jan Roest, lid van het Centraal College van Deskundigen van ERM.

In een andere workshop behandelt Klaas Boeder het inspecteren van kerkgebouwen door de beheerder, waarmee verschillende schades kunnen worden voorkomen. Op tijd waarnemen en onderhouden kan veel overlast voorkomen. Lekkages bijvoorbeeld hoeven niet op te treden wanneer in een vroeg stadium, zoals na een storm, de kap wordt nagelopen. Voorkomen van binnentredend vocht betekent ook het voorkomen van schimmels en houtrot.

Voor meer informatie www.stichtingerm.nl