Nut en noodzaak van een kerkenvisie

Prominente politici als Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben ieder een eigen visie op het instituut kerk. Toch slaan zij de handen in elkaar als het gaat om de toekomst van kerkgebouwen. Overheid en kerken werken steeds vaker samen in het ontwikkelen van een zogenaamde ‘kerkenvisie’. Of u nu toe bent aan nieuwbouw, aan een breder en multifunctioneel gebruik, aan het beter exploiteren ervan of aan verkoop, in alle gevallen is een kerkenvisie voor u relevant. Als eigenaar van het gebouw heeft u bij het maken van een kerkenvisie een eigen en belangrijke rol. En u heeft er belang bij. Deze workshop geven ervaringsdeskundigen en politici u inzicht en kennis om als kerk actief betrokken te raken bij de kerkenvisie van uw overheid. KAAder kerkadvies neemt u mee in de wereld op het grensvlak tussen kerkgebouw en samenleving. Er is volop ruimte voor uw eigen ervaringen.

Van harte welkom in de workshop ‘Kerkenvisie‘ van KAAder kerkadvies op de Kerkenbeurs 2017.