Masterclass 'Kerkelijke communicatie'

Zaterdag 18 maart 2017 biedt de Kerkenbeurs u de kans om een masterclass ‘Kerkelijke communicatie’ te volgen bij Laetitia van der Lans. Zij leidt u stapsgewijs langs de bouwstenen van een kerkelijke communicatieplan. Een communicatieplan geeft richting en samenhang aan alle communicatie in uw kerk of parochie. Maar hoe maakt u zo’n plan? Wat moet erin staan en hoe krijgt u iedereen op één lijn? Vanuit de missie van uw kerkelijke gemeente werkt u in deze masterclass aan de contouren voor uw eigen communicatieplan met behulp van praktische tips. Resultaat is een werkplan met een passende mix van bijvoorbeeld kerkblad, website, kerkapp en social media.

Eric van den Berg verzorgt niet alleen een workshop over 'Kerken en social media'. Zijn bijdrage begint met de presentatie van zijn spinternieuwe boek 'Gids voor online communicatie in de kerk'. Deze uitgave verschijnt enkele dagen vóór de beurs bij Berne Media. Kerken ploeteren vaak met de veelheid aan mogelijkheden. De website bungelt erbij. Kerkenraad en parochiebestuur kunnen de controle niet houden. Een strategie ontbreekt, samenhang tussen website en kerkblad is zoek. Wat nu? Afhaken? Nee! In zijn boek draait Eric van den Berg het om. De workshop geeft een inkijk.

Laetitia van der Lans is theoloog en communicatieadviseur en mede eigenaar van De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie. De Zalige Zalm helpt kerken om hun communicatie te verbeteren. Vele kerkbladredacties maken gebruik van kerkmagaZIN en parochiemagaZIN; het totaalconcept van De Zalige Zalm met online opmaakprogramma, voordelig drukwerk, extra redactiemateriaal en deskundige en betrokken begeleiding.

Eric van den Berg MA is online communicatie-expert en veelgevraagd communicatieadviseur op het kerkelijk erf. Hij trainde en coachte meer dan 2500 kerkelijke vrijwilligers.